13.3.16

ALÓS DE BALAGUER, PIC DE CASTELLAS, VIA EL PAL DE LA W, sortint per la VIA LOS MISTERIS DE PEPEGALL