22.6.20

Una d'arestes Bruc, saltant de la Bitlla a la Bola de la Partió. Agulles. Montserrat. 20-06-2020.

Una d'arestes Bruc, saltant de la Bitlla a la Bola de la Partió. Agulles. Montserrat. 20-06-2020.