5.2.23

Via FAVA AL REI. PARET DE LES PICÒSSIES. SERRA DE CARDÓ. RASQUERA.

 https://joanasin.blogspot.com/2023/02/via-fava-al-rei-paret-de-les-picossies.html