10.6.24

Via Montsiciana a la Paret de la Xurulla. Àger. octubre 2023.

Via Montsiciana a la Paret de la Xurulla. Àger. octubre 2023.