8.7.12

Cerdà-Pokorski a la Roca de l'Ordiguer

http://muntanyenc.blogspot.com/2012/07/cerda-pokorski-la-roca-de-lordiguer.html