16.7.12

Escalatroncs: La Tador d'en Nebjeperura a la dent d'en Rossell

http://escalatroncs.wordpress.com/2012/07/16/tardor-nebjepeura-dent-rossell/