11.7.12

PERVERSIÓ VERTICAL. Cadaqués. Via Mediterrània. Més escalada d'exploració a la Costa Brava.

http://www.perversiovertical.blogspot.com.es/2012/07/cadaques-via-mediterrania-mes-escalada.html