1.7.12

VALL DEL FRESER, PARET DEL GRILL, via LA BARCA DE L'AVI (4ªascensió)